Ongoing Innovation Projects

Below you can find a description of the ongoing innovation projects in BioValue

DSE Test Solutions

Unavngivet

PROJECT TITLE:

In-line Measurement equipment to measure the dry matters / water contents in process streams in biorefinery process with use of microwave technology.

PURPOSE AND GOAL:

This project aims to analyze In-line measurement of dry matter content in biorefinery process streams with microwaves. The purpose is to develop a new competitive measuring equipment for measuring water levels, and therefore also dry stuff levels in biomass using microwaves. The project will build upon already existing systems created by DSE, and competitors which only measures water levels from 0 – 30%. This new technology will not only help the biomass productions in a lot of ways, but will also create jobs in other sectors. The plan is to create a technology, which will cost half of the existing systems, while being more effective. The preliminary static tests shows that the technique can be used on biomasses with water levels up to 95 %. These preliminary tests shows the capabilities of the technology and delivers a promise for the future of bioproduction. This includes winning the Agro Business Park Innovation Competition 2014.

Most of the project activities have focused on prototype development and lab testing at DSE with input from project partners at Aarhus University. The project has been extended until June 30, 2018.

For more information on DSE or the project see DSE website or contact project leader, Peder D. Lomborg at DSE

GreenField

PROJECT TITLE:

Protein-rich drinks based on protein from green biomass.

PURPOSE AND GOAL:

The purpose is to develop a new protein source as there currently is a strongly growing demand among consumers both at home and abroad for protein drinks that can partially replace meat and milk-based products. The goal is to meet the increasing demand for protein fortified soft drinks for modern consumers who demand a healthy alternative to regular soft drinks.

The idea behind the project is biorefining. Our results regarding extraction of protein for human consumption from green biomass will within the foreseeable future be able to supplement the production of vegetable protein for pig feed and grass fibers for cattle feed to the point where the entire process becomes cost-effective, and the market potential is considered to be huge.

The project focuses primarily on the use of applied knowledge and technology and we want to identify the optimal combination of purification steps to make the process profitable.

PROJECT RUN TIME:

The project is expected to run from September 2016 to June 2018.

PROJECT PARTNERS:

  • Greenfield International Aps
  • Dacofi Holding Aps
  • Danish Technical University, DTU-Food
  • University of Aarhus, Foulum, Animal Science
  • University of Copenhagen, KU-PLEN
Lihme

PROJECT TITLE:

Novel protein extraction, separation and refinement technologies of relevance for generating higher value products from the blue and the green biorefinery.

PURPOSE AND GOAL:

It is well described that the amino acid composition, digestibility and nutritional value of green plant and macroalgae proteins have both seasonal and growth stage variations. This can be overcome by well-planned harvesting and processing timing. However, the potential value as both food and feed ingredients are also dependent on the characteristics of the individual protein components. This project aims at inventing and developing improved technologies for separation and recovery of individual protein components with intact and value added functionalities preferably (but not compulsory for the project to be implemented) from both selected species of plants (grass and clover) and macroalgae (brown algae, e.g. Laminaria and Saccharina spp).

Therefore the purpose is innovating, patenting and development of novel extraction and separation technologies to upgrade biomass of macroalgae and selected green plant species by isolation of protein-rich products with high content of essential amino acids for use not only in feed but also for higher value food ingredients.

PROJECT RUN TIME:

The project is expected to run for 14 months, from September 2016 to January 2018.

PROJECT PARTNERS:

Lihme Protein Solutions ApS

Center for Bioprocess Engineering, DTU

BioGasol

PROJECT TITLE:

PTL clean up – Enhanced value and expanded applications from 2G/hemi-cellulosic sugars from PTL (Pretreated Liquids)

PURPOSE AND GOAL:           

The project pertains to development aimed at enhancing the value and expanding the application field of the hemi-cellulosic sugar product from the pretreatment technology by BioGasol (Carbofrac®), originally developed to produce 2G sugars for bioethanol production. The project is expected to expedite the availability of 2G sugars, reduce the purification cost, broaden the application by better control of the product specification and increase the profitability by extracting valuable bi-products.

BioGasol has partnered with British Nova Pangaea Technologies after starting the project

PROJECT RUN TIME:

The project is expected to run from January 2017 to June 2018.

PROJECT PARTNERS:

BioGasol ApS

Danish Technical University, Center for BioProcess Engeneering

(Nova Pangaea Technologies)

Novozymes

PROJEKT TITEL:

Enzymatisk sukkerroeekstraktion

FORMÅL:        

Projektet går ud på at kombinere en række enzymatiske aktiviteter, hvorved cellevægsstrukturen i sukkerroer delvist nedbrydes. Enzymaktiviteterne afprøves først i modelsubstrater, og ’hits’ afprøves på sukkerroesnitter fra industrien i laboratorieskala. På grund af den komplicerede struktur af polymerkæderne forventes det, at adskillige enzymaktiviteter skal kombineres.

Sukkerroeindustrien regnes traditionelt for en konservativ industri, men med bortfaldet af kvotesystemet i EU for produktion af højfruktosesirup fra majs/hvede er der et stort behov for procesoptimering for at vedblive at være konkurrencedygtige og til at udvikle nye produkter fra pulpen.

Projektet vil bidrage til en mere bæredygtig produktion af sukker fra sukkerroer med mindre forbrug af kemikalier (gips, svovlsyre), mindre energiforbrug til tørring og reduktion af spildevandsrensning. På lidt længere sigt vil et øget kendskab til cellevægsstrukturen i sukkerroer kunne føre til udvikling af funktionelle højværdiprodukter fra sukkerroepulp til bl.a. detergent, maling og kompositmaterialer.

PROJEKT PERIODE:

Projektet er berammet fra marts 2017 til Juni 2018.

PROJEKT PARTNERE:

Novozymes A/S

DTU

Salixin

PROJEKT TITEL:

Bioraffinering af pil

FORMÅL:        

Projektet sigter mod at bioraffinere pilebiomasse til et højværdiprodukt i form af et salicin-holdigt ekstrakt til kosmetik og/eller kosttilskud m.m. samt optimeret udnyttelse af restfraktionen til bioolie og rodemateriale til svin. Projektet omfatter undersøgelse af udbytte og kvalitet af pilebiomasse afhængig af klon og høsttidspunkt. Der udvikles en kontinuert metode til ekstraktion af indholdsstoffer, og der afprøves forskellige forbehandlingsmetoder i kombination med ekstraktionsmetoden. Endelig afprøves restfraktionen til udvinding af bioolie i et HTL-anlæg, og mulighederne for anvendelse som rodemateriale til svin belyses.

Projektet vil adressere tre områder 1) Pilekloner og høsttidspunkter, 2) Forbehandling og ekstraktion, 3) Anvendelse af restprodukter for derigennem at bidrage til BioValues overordnede sigte på ’upgrading of biomass’ og plantebaserede højværdiprodukter. Ved at bioraffinere en plantebiomasse til f.eks. helseprodukter, kosmetiske produkter og kosttilskud er der potentielt mulighed for en meget stor værdiforøgelse.

PROJEKT PERIODE:

Projektet er berammet fra Juni 2017 til Juni 2018.

PROJEKT PARTNERE:

Salixin A/S

Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab – AU Center for Biorefining Technologies

Teknologisk Institut / AgroTech

Danish Crown

PROJEKT TITEL:

Bornholmske Øgrise produceret på lokalt dyrket foderprotein

FORMÅL:        

Projektet har til formål at analysere, hvorledes et bioraffineringsanlæg kan etableres på Bornholm med henblik på at producere et vådfoderprodukt baseret på en 100% lokal biomasse, nemlig kløvergræs. Vådfoderproduktet skal understøtte produktionen af en Bornholmsk Øgris, der skal indgå som højværdiprodukt i Danish Crowns produktsortiment. Beregningerne tager udgangspunkt i de processer, der er udviklet og testet hos Aarhus Universitet gennem BioValue samt andre projekter indenfor biomasseområdet. Projektet skal analysere hvorledes processen kan optimeres samt, hvorledes et raffineringsanlæg kan designes til en bornholmsk proteinproduktion under hensyntagen til kapacitet, logistik, biomassegrundlag og økonomi med videre.

Projektet skal understøtte strategien for Bornholmsk svineproduktion i 2025. Strategien er baseret på en Øgris, der er fodret med 100% lokalt foder herunder foderprotein udvundet af græs med et kløverindhold på ca. 25 %.

Projektet bidrager til BioValues formål om udvikling af robuste og optimerede processer til raffinering af grønne biomasser. Herved skabes en cirkulær økonomi hvor udnyttelsen af lokalt produceret protein til produktion af en højkvalitets Øgris, samt som kvægfoder giver en fuldstændig udnyttelse af den totale biomasse. Samtidig demonstrerer projektet, hvorledes en dansk produceret biomasse opnår berettigelse set i forhold til importeret soja. Ved at hæfte produktionen af protein op på et højkvalitets slutprodukt bliver det således muligt at finansiere en evt. lidt højere omkostning på produktion af lokalt foderprotein. Projektet vil desuden med sit fokus på udvikling af et lokalt foderprotein skabe grundlag for øget anvendelse af kløvergræs samt andre flerårige afgrøder i det bornholmske sædskifte.

Læs landbrugsavisens tidlige beskrivelse af projektet her

PROJEKT PERIODE:

Projektet er berammet fra oktober 2017 til juni 2018.

PROJEKT PARTNERE:

Danish Crown A/S

Bornholms Landbrug

Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab og Institut for Husdyrvidenskab

Teknologisk Institut