Article in Science Business Update

160 million DKK to Danish, green bio-products

Forskningsplatformen BIO-VALUE får i dag 80 millioner kr. fra Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation og yderligere 80 mio. kr. fra en række danske virksomheder og universiteter til at realisere det biobaserede samfund. Inden for de næste fem år skal BIO-VALUE gennemføre forsknings- og udviklingsaktiviteter, som kan styrke grundlaget for at producere en række grønne produkter, som vi i dag enten importerer eller udvinder fra fossile brændstoffer.

Read the article in full online