BioRefining Alliance desolved

Bioraffinering bliver en del af Dansk Miljøteknologi

Arbejdet i Biorefining Alliance er fra nytår lagt ind under Dansk Miljøteknologi. Det sker for at styrke indsatsen på de fælles dagsordner. 

Pressemeddelelse modtaget 24.1. 2018 fra BioRefining Alliance

Dansk Miljøteknologi blev ved årsskiftet en endnu stærkere erhvervsorganisation, da det arbejde, Biorefining Alliance hidtil har varetaget, overtages af Dansk Miljøteknologi. Direktør i Dansk Miljøteknologi, Jørn Jespersen, mener at Dansk Miljøteknologi nu står stærkere i de sager, som har været overlappende mellem de to organisationer.

– De to organisationer har med hvert sit udgangspunkt kæmpet for mange af de samme ting, for eksempel inden for spildevand og husholdningsaffald. Derfor vurderer vi, at vi står bedre som en samlet organisation i vores arbejde for at skabe arbejdspladser og hive eksportkroner hjem til et grønnere Danmark, siger Jørn Jespersen.

Anne Grete Holmsgaard var tidligere direktør i Biorefining Alliance og skal i første omgang hjælpe Dansk Miljøteknologi i gang med den nye konstruktion.

– Det er efter min mening en rigtig god løsning, at Dansk Miljøteknologi viderefører arbejdet med bioraffinering. Der er jo nogle åbenlyse overlap mellem de to foreningers arbejde, som bør udnyttes til at fremme grønne teknologier og få vist i praksis, at cirkulær bioøkonomi er mere end en smuk overskrift, siger Anne Grete Holmsgaard, der var direktør for Biorefining Alliance.

Dansk Miljøteknologi og BioRefining Alliance har sammen sat fokus på fire nøgleområder, hvor bioraffinering og miljøteknologier begge bidrager til bæredygtige industrielle løsninger, der kan være med til at gøre Danmark til et grønt foregangsland. Det er:

– At optimere udnyttelsen af spildevandsslam og fast biologisk affald fra husholdninger og industri.

– At optimere vandrecirkulation og vandrensning, som udgør en væsentlig del af et bioraffinaderi.

– At udvikle måleudstyr og håndtering af data if. biologiske processer, hvilket er relevant for såvel bioraffinering som rensningsteknologi.

– At udvikle nye teknologier til udvinding af fosfor, proteiner og andre værdifulde indholdsstoffer fra biomasser og spildevandsslam.

 

NIRAS, Haldor Topsøe og Novozymes, som har været medlemmer af BioRefining Alliance, er i forvejen også med i Dansk Miljøteknologi, og i forbindelse med den nye organisering af arbejdet er også Ørsted (New Bio Solutions) blevet medlem af Dansk Miljøteknologi.

 

Yderligere oplysninger:

Jørn Jespersen, 21 49 13 83

Anne Grete Holmsgaard, 28 76 84 01