Dansk planteproduktion kan fordobles – og landbrugets miljøpåvirkning reduceres

Ny forskning i regi af forsknings- og innovationsplatformen Bio-Value dokumenterer, at der er enorme perspektiver i øget dyrkning af grønne biomasser. Men mulighederne kan kun udnyttes, hvis der udvikles mere effektive metoder til bioraffinering.

Skrevet af: Claus Bo Andreasen; DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

 

Download pdf-version of the article here (Danish only)

Open the article from original site (Danish only)