Hvad kan vi tilbyde jeres virksomhed?

    • Teknologi og Know-How
    • Op til 1 mio. kroner støtte
    • Udvikling, demonstration og validering

Hvis dette lyder interessant for din virksomhed burde I læse videre.

Formål

Formålet med innovationsprojekterne er at bringe private virksomheder tæt på den viden, som videnspartnerne i BioValue SPIR allerede besidder og som opbygges gennem BioValue SPIR. Formålet er, at skabe nye produkter og vækst hos de deltagende virksomheder gennem et samarbejde med de involverede vidensinstitutioner. Fokus i innovationsprojekterne er at sikre konkrete slutresultater indenfor BioValues kerneområde som virksomheden kan kommercialisere.
BioValues kerneområde er løsninger, der opgraderer strømme fra bæredygtig plantebiomasse til højværdi-produkter (foder, fødevareingredienser eller kemikalier).

Hvordan?

Er jeres virksomhed innovationsparat?

Har I behov for produktmodning eller mangler I ekstra viden for at have et markedsklart produkt?

Har jeres virksomhed en ide til at bidrage et sted i værdikæden til det biobaserede samfund?

Hvis I kan svare ja til et eller flere af ovenstående spørgsmål burde I læse retningslinjerne for innovationsprojekter og se om jeres virksomhed skal være med i BioValue

Ansøgning

Hvis I er interesseret i at blive en del af BioValue kan I finde ansøgningsskemaet i pdf-version her. For at få ansøgningsskemaet i word, kontakt Seniorspecialist Anders Iversen, AgroTech/Teknologisk Institut, Mobil +45 72 20 32 57 på aiv@teknologisk.dk

NÆSTE ANSØGNINGSFRIST ER:

Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 12.00

Spørgsmål?

  • Skulle I have spørgsmål til ansøgningsprocessen eller andre forhold kan I tage kontakt til Anders Iversen

  • 72 20 32 57

  • aiv@teknologisk.dk