Concluded Innovation Projects

When an innovation project is concluded it will be displayed in the tabs beneath.

Ellegaard

“The experience with BioValue have given Ellegaard considerable experience and knowledge on the prospects of stem propagation”

Et kig ind i en brasiliansk sukkerrørsplantage under studieturen til Brasilien.

Et kig ind i en brasiliansk sukkerrørsplantage under studieturen til Brasilien.

The Project

Ellegaard’s objective was to develop a new method for establishment of sugar cane, sorghum and giant miscanthus. This through using the Ellepot system for stem propagation in which paper pots are used for a more resource efficient sprouting. If successful less plant material will be needed for re-planting e.g. sugar cane fields every 5th year, fields with more evenly distributed plants will render higher biomass yield and mechanical planting will be possible.

The innovation project was within BioValue project 1: To optimize land management, logistics, biomass harvesting and storage.

Results

The main conclusions for each of the three species were:

Sugar cane: It was possible to reach the target of 85 % sprouting after 31 days even in the small pots.

Sorghum: The target of 85 % sprouting was not reached for sorghum. It is concluded from the experiments that mother plants need to be older than 27 days.

Miscanthus: Acceptable sprouting percentages were achieved (38 – 97 %).

The experiments with Ellepot show that this pot type is superior to plastic pots when producing seedlings, simply because the paper pot offers protection to the root of the seedling.

Industrial and Societal Results

For Ellegaard the project provided very useful information on three main issues:

     • Chip size to provide sprouting
     • Quality of cane raw material during storage
     • Ellepot is once again confirmed to hold an advantage against plastic containers, tubes or trays. This is vital for the customer choice of which system to use.

Companies developing new varieties of sugar cane could be the initial users of this propagation system. Today’s propagation of a new variety clones using tissue culture is more expensive and time consuming. Using the Ellepot chip system can provide a faster way to propagate new variety clones for the commercial market.

The report from University of Copenhagen will be used by Ellegaard for marketing purposes and Ellegaard will use the results to inspire customers to test the Ellepot system.

The fact that Ellepot chip system does work for sorghum and some varieties of miscanthus is interesting and useful information for Ellegaard. It could expand business opportunities using the Ellepot system in new applications.

Project Spin-off

One of the major players in the Brazilian sugar cane industry is currently testing the new propagation system using Ellepot.

University of Copenhagen and Ellegaard have started a collaboration with Prof. Dr. Gaspar H. Korndörfer, in Brazil in order to continue the innovation project under tropical conditions.

Borregaard Bioplant

”BioValue projektet har givet rygstødet til at åbne døren til et antal erhvervsmæssige samarbejder, hvoraf flere fortsat er i proces. Projektet har været afgørende for Borregaard Bioplant i etableringen af et godt og frugtbart samarbejde”

IMG_2933

Projektet
Formålet med projektet har været at kvalificere Borregaard Bioplants beslutning omkring engagement og investering i udnyttelsen af saponin fra Bolivia, og senere fra øvrige planter herunder bl.a. sukkerroer.

Succes 1: Projektet har genereret og forankret viden om saponin i et nyt dansk videns- og innovationscenter: Saponin Innovation Center Europe (SICE)

Succes 2: Projektet er højst sandsynligt fundamentet for etablering af et fysisk pilotanlæg med udvinding af højværdistoffer fra i første omgang ”saponin-affald”, som i dag udgør en reelt miljøproblem, og sidenhed øvrige danskproducerede biomasser.

Resultater

Rå-saponin-prøver fra størstedelen af quinoa-produktionen i Bolivia er gennemført og kilder til varians i råmaterialet er undersøgt. Der kan være 50 % forskel på saponinindholdet i de dyrkede quinoa typer, men da forskellig type blandes i produktionen, har de biologiske faktorer ikke forretningsmæssig relevans. Maskintype, alder og indstilling/benyttelse giver en varians i rå-saponin produktionen på op til 30 %.

Udvalgte anvendelsesmuligheder for saponinen er belyst og det blev konkluderet at:

      • Der er adskillige indikatorer for at anvendelse af saponin kan reducere dødelighed blandt smågrise, og stimulere fødeoptagelsen bland svin og kyllinger. Vi er her i dialog med en dansk virksomhed, der producere og sælger foder til landbruget, og forventer at indlede forsøg i 2016.
      • Saponin af denne type kan anvendes som økologisk beskyttelse mod insekter
      • Saponin formodentligt kan anvendes som konserveringsmiddel for nogle nichetyper af maling
      • Saponin af denne type kan teknisk anvendes i sæbeindustrien, hvor den kan erstatte forbruget af palmeolie, som anses for miljøkritisk. Der er indledt konkrete forsøg med en større dansk sæbeproducent for at fastslå den vasketekniske effektivitet og dermed den økonomiske værdi til dette formål

En vurdering af markedsværdien af de fundne saponin-typer og protein-indholdet er udført og en forretningsplan er udarbejdet.

Samfundsmæssige effekter

Det er fastslået, at der i dag er en interessant og tilgængelig råvare i Bolivia i form af en affaldsbiomasse fra quinoa produktionen, som i dag udgør en miljømæssig udfordring, men som i fremtiden kan udnyttes til industrielle formål.

Borregaard Bioplant har på baggrund af innovationsprojektet registreret et Boliviansk selskab samt et nyt dansk datterselskab: Saponin Innovation Center Europe (SICE). Det danske selskab skal søge at udnytte viden om Saponin generelt. Der arbejdes fortsat på en forfining af forretningsmodellen herunder dialog med potentielle investorer. SICE vandt 19.11 2015 Agro Business Parks Innovationskonkurrence inkl. 50.000,-. Se pressemeddelselse her.

Udtræk af proteiner og saponiner vurderes at kunne udvikles til en bæredygtig forretningsmodel for en egentlig raffinaderivirksomhed. På baggrund af de foreløbige resultater forventer Borregaard at have etableret en produktion i pilotskala inden udgangen af 2016 og en egentlig kommerciel produktion inden udgangen af 2018.

Projekt Spin-off

På basis af BioValue innovationsprojektet er der opnået en ny projekt-bevilling via Future Food Innovation, som har givet den økonomiske basis for at arbejde videre med nogle af de muligheder og udfordringer, som BioValue projektet har vist. Det nye samlede projektbudget udgør 1,5 mio. kr.

Læs om innovationsprojektets studietur i Bolivia og Borregaard Bioplants nye selskaber

AccumOil

“BioValue gave us the opportunity to test ideas outside our core business.”

FullSizeRender

Project Title
Optimizing the yield of triacylglycerol in a Solid State Fermentation using oleaginous fungi by enzymatic pre-treatment of the biomass.

The purpose
The purpose was to optimize microbial (fungal) oil production via addition of enzymes to a solid state fermentation of waste biomass mainly consisting of lignocellulose. The aim of this approach is the development of enzymatic treatments as a means to reduce the amount of residual biomass remaining un-degraded at the end of solid state fermentations under conditions of microbial oil production. The project sought to establish, at small scale, a methodology to combine an enzymatic biomass degradation process with oleaginicity-induction in humid substrate biomass.

Results
Four oleaginous fungal species were tested: Mortierella isabellina, Aspergillus terreus, Aspergillus oryzae and Cunninghamella blakesleeana.

Several biomasses were used, including straw and sugar beet pulp (= Fibrex)

Liquid culture: Preliminary trials to grow fungi on concentrated liquefied straw failed for all fungal species. The enzymatic degradation of the biomass at 50°C for 5 days at pH5.0 created a level of toxic products inhibitory to fungal growth. Sterilization of the straw substrate and detoxification measures were tested, but abandoned due to failure of fungal growth.

Liquid biomass dilution: in proper dilution, all four oleaginous fungal species were able to grow on liquefied straw. Using diluted liquefied straw and appropriate pH-adjustments, with NaOH to compensate for the acidic acid, generated during enzymatic biomass treatment, permitted successful air-lift cultures. The enzymatic digestion results for the straw were lower than expected.

Solid state conditions: In the figure below, from left to right, decreasing volumes of medium were added so that at the far right solid state fermentation conditions are established with % humidity between 42.5 and 85%. The liquid volume titration shows clearly that fungal growth is inhibited at % humility between 340 and 680%.

AccumOil concluded

Conclusion: The results indicate that fungal growth can only be obtained with an excess of free water and that solid state fermentation conditions cannot be established because of the growth-inhibitory effect of toxic compounds generated through enzymatic pre-treatment of the biomass.

Industrial and societal results
AccumOil wanted to investigate the possibility of obtaining a higher level of biomass degradation by introducing a pre-treatment step with enzymes. As shown above, the addition of enzymes, challenges the solid state fermentation. As a result of AccumOil’s participation in BioValue, AccumOil is now again focusing on establishing a simple industrial process without enzymes. AccumOil still believes that the process is a direct step towards a biobased self-sustainable economy.

Project spin off
Being part of BioValue has led to collaboration with Aalborg University and a Grand Solution proposal in preparation for Innovation Fund Denmark.

As a result of AccumOil’s participation in Biovalue, a connection was established with Agro Business Park A/S, which resulted in extensive consulting on AccumOil’s business plan, and participation in a trip to Graz, which lead to finding a potential new collaborator of high value.

Based on the research in the SME-project AccumOil could clarify processes and ideas that was not part of their core business and consequently re-focused their business plan.

LiqTech

“BioValue helped evaluate the possibility of developing new SiC based membranes.”

Liqtech

Project title

High enzyme immobilization on ceramic membranes for application in biorefineries

The purpose

The project has provided the first steps of the proof of concept for efficient enzyme immobilization in silicon carbide membranes. The main purpose of the project was to evaluate the use of silicon carbide membranes (developed by LiqTech) as immobilization matrixes for enzymes with interest in biorefinery applications. Alcohol dehydrogenase was used as a model enzyme, to later on evaluate the technology on other enzymes for interest for the end-user.

Results

The results shown in this study bring our attention to two important aspects that should be factored in when aiming for high immobilization performances of enzymes with low stability in silicon carbide (SiC) membranes.

First, immobilization can result in considerable decreases in enzyme activity compared to enzymes in free solution; in this case, activities corresponding to 12-45% of the activity of the free enzyme were achieved. In return, however, low stability enzymes can be used for much longer times, during which the activity can be maintained at a relatively low but still acceptable level. Here, the enzyme still displayed activity after being recycled 17 times with the two covalent immobilization methods. With chemically untreated SiC membranes, the PEI-GA immobilization method gave the highest substrate conversion, not least due to the fact that the PEI coating lowered the water permeability resulting in a longer reaction time. Being macroporous the membranes do not retain the enzyme. However, their use serves as an initial assessment of the suitability of sintered SiC membranes for enzyme immobilization, which can guide the future development of e.g. nanoporous SiC membranes for enzyme immobilization.

Secondly, and probably the most relevant aspect uncovered by this study is the dramatic effect resulting from treating the immobilization matrix material chemically. NaOH treatment caused an increase of hydroxyl groups on the membrane surface, which in turn resulted in profoundly higher enzyme loadings and enzyme activity with the covalent APTES-GA immobilization method. Nowadays, many of the studies on enzyme immobilization on inorganic materials focus on finding new agents for functionalization and/or activation of the membrane, or try to modify the enzyme or the enzyme environment to boost the activity. Interestingly, the high increase in activity observed after the alkali treatment suggest that this simple and inexpensive surface modification can provide better results than other more sophisticated strategies.

Industrial and societal results

By participating in this project, LiqTech has gathered results that will help evaluate the possibility of developing new SiC based products that can be used for biocatalytical processes.

Salixin

“Vi ved nu en del mere om, hvorledes man kan ekstrahere, og hvad findeling osv. kan gøre, så vi kan bruge dette fremadrettet til at skabe nye produktionsmetoder.”

Projektet titel:

Bioraffinering af pil

Formål:        

Projektet har fokuseret på videreudvikling af produktionen ved virksomheden Salixin A/S, der producerer pilebaserede produkter til kosttilskud, kosmetik m.m. Projektet har således omhandlet bioraffinering af pilebiomasse med henblik på produktion af et ekstrakt med salicin og andre bioaktive indholdsstoffer.

Formålet med projektet har været at belyse følgende tre hovedemner: 1) Pilekloner og høsttidspunkter – hvor stor er variationen i koncentration og udbytte af salicin ved ekstraktion af forskellige pilekloner og ved forskellige høsttider. 2) Forbehandling og ekstraktion – hvad er effekten af forbehandling af pilebiomassen før ekstraktionen, og hvordan er muligheden for at udvikle en kontinuert metode til ekstraktion. 3) Anvendelse af restprodukter – hvad er anvendelsesmulighederne for restproduktet af pilebiomassen efter ekstraktion af højværdistoffer, med fokus på produktion af olie ved HTL-processen og alternativt som anvendelse til strøelse/rodemateriale til svin.

Resultater

Undersøgelsen af forskellige pilekloner og høsttidspunkter bekræfter tydeligt, at der er væsentlige forskelle mellem pilekloner mht. hvor meget salicin, der kan ekstraheres fra biomassen. Med 3-8 gange højere koncentration i en pileklon end i en anden pileklon er der meget store perspektiver for at øge salicinkoncentrationen og dermed den samlede salicinproduktionen via valg af pileklon. Salicinindholdet i ekstraktet synes at falde noget ved høst efter løvfald sammenlignet med høst før løvfald, så varieret høsttidspunkt udgør en anden mulighed for at påvirke indholdet af salicin ved ekstraktionen.

Ud over at forbedre salicinudbyttet gennem valg af høsttid og brug af forskellige sorter har dette projekt også vist, at det nuværende batch-system til ekstraktion kan erstattes med en kontinuerlig ekstraktionsmetode. For at gøre dette kræves forbehandling af pilen, og ekstrudering blev identificeret som en særligt lovende teknik. Denne proces medfører en størrelsesreduktion, og nedbryder cellulosestrukturen, der muliggør større ekstraktion af ekstrakter end størrelsesreduktion alene. I projektet er der udviklet en in-situ ekstruktion og ekstraktionsteknik, der muliggør kontinuerlig ekstraktion af salicin med vand som opløsningsmiddel. Resultaterne har vist, at en stigning i salicinudbyttet på 5 gange er muligt sammenlignet med den nuværende batchproces, medens der samtidig produceres en ekstruderet, vasket pil, der er egnet til andre anvendelser.

Resultaterne af forsøgene viser en relativt svag korrelation mellem tørstofindhold og salicinindhold i pileekstraktet. Resultaterne tyder på, at fermenteringen af ekstraktet har betydelig indflydelse på koncentrationen af salicin, da salicin formodentlig nedbrydes/omdannes til andre stoffer under fermenteringen, mens tørstofindholdet kun ændres beskedent. Dermed er det ikke umiddelbart muligt at anvende tørstofindholdet som en relativt sikker indikator for salicinindholdet.

Ved in-situ ekstrudering og ekstraktion af salicin opnås et sideprodukt, der kunne anvendes direkte til forbrænding eller som et råmateriale fra HTL. Resultaterne tyder på, at udvindingsprocessen har begrænset indflydelse på HTL biooliekvaliteten, og det bør muliggøre produktion af både et salicinprodukt og en olie, der er klar til yderligere behandling. Processen fører også til produktion af et brændsel til forbrænding, da ekstraktionsprocessen også virker som en vaskeproces, der fjerner klor og alkalimetaller, som ellers ville medføre forurening og korrosion ved forbrænding. Anvendelse af ekstruderings-vask til fremstilling af fast brændsel synes ikke tidligere at være beskrevet i den videnskabelige litteratur.

Der er i stigende grad behov for beskæftigelsesmateriale/rodemateriale i svineproduktionen. Tidligere forsøg med træflis af pil og andre træarter anvendt som rodemateriale viser, at svinene generelt foretrækker træflis fremfor halm. Afprøvning af tørret pilestrøelse i kommercielle svineproduktioner har desuden vist særdeles gode erfaringer, og restproduktet af pil efter ekstraktion af salicin-ekstract synes derfor fint at kunne anvendes som strøelse til svin. Det vurderes dog, at Salixin med den nuværende produktion har for små mængder restfraktion til at gøre udnyttelsen rentabel.

Forsøg med forskellig forbehandling af pileflis før ekstraktion af indholdsstof. Ekstrudering af pileflis med ekstruder på Aarhus Universitet i Foulum.

Samfundsmæssig effekt:

Projektet har omhandlet bioraffinering af biomasse til forskellige højværdiprodukter med fokus på at udvikle og optimere produktionen hos virksomheden Salixin A/S, og som sådan har projektet primært haft til mål at fremme Salixins forretning. Projektet har dog også haft en mere generel demonstrationseffekt ved at vise et konkret eksempel på bioraffinering af biomasse til højværdiprodukter. Da bioraffinering kan favne meget vidt mht. processer og produkter, og da der generelt stadig er begrænset kendskab til bioraffinering udenfor ’bioraffineringskredse’, vurderes det at være særdeles nyttigt med et sådant konkret eksempel på, hvad bioraffinering kan bruges til. De opnåede resultater vedr. ekstraktudbytter m.m. fra forskellige pilekloner vil straks kunne indgå i firmaets planlægning af den videre produktion ved anvendelse af en særligt højt-ydende pileklon, som direkte vil kunne øge produktionskapaciteten for ren salicin med de eksisterende faciliteter. De opnåede resultater vedr. udviklingen af en kontinuert ekstraktionsproces forventes på sigt at kunne anvendes i firmaets produktion, mest oplagt i forbindelse med en opskalering af produktionen og/eller ved øget fokus på produktion af ren salicin.

Projekt partnere:

Salixin A/S

Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab – AU Center for Biorefining Technologies

Teknologisk Institut / AgroTech

Danish Crown

”Det virker umiddelbart ikke urealistisk at producere 10.000 svin fodret med bornholmsk protein”

Projektet

Formålet med projektet var at gennemføre en indledende analyse af mulighederne for at producere grise på Bornholm udelukkende med lokalt produceret protein fra græs og hestebønne samt korn, og derved helt undgå at importere sojaskrå eller andre proteinfodermidler fra udlandet til denne specialproduktion.

De vigtigste aktiviteter i projektet var at gennemføre en økonomisk analyse af mulighederne, så der kan skabes et tilstrækkeligt overblik over mulighederne for i nær fremtid at producere grønprotein ud fra græs fra Bornholm til en mærkevareproduktion af 10.000 grise/år til ”Ø-grisekød” fra Danish Crown.
Der er taget udgangspunkt i en status på, hvor langt man er med udvikling af teknologi til bioraffinering af grønne afgrøder til protein samt resultater vedr. fodring af svin med produkter fra raffineringen. Desuden vurderedes mulighederne for udnyttelse af restprodukter biogasanlæg på øen.

Resultater og samfundsmæssige effekter

Kødprodukterne fra de ”grønne” bornholmske ø-grise, forventes at imødekomme en trend på markedet med øget efterspørgsel efter mere klimavenligt kød produceret på lokale råvarer og derfor med høj sporbarhed.
Der er ikke foretaget beregninger af behovet for ekstra arbejdskraft ved slagteri, biogasanlæg eller primærlandmænd som følge af konceptet. Det vurderes dog at produktionen af mærkevarekød i den foreslåede mængde vil være medvirkende til at fastholde arbejdspladser på det Bornholmske andelsslagteri, som tidligere har været lukningstruet. Ved en yderligere opskalering vil der kunne skabes flere arbejdspladser i såvel landbrug som slagteri og biogasanlæg. En produktion i dette omfang vil kunne leveres af producenter, som i dag producerer slagtesvin på traditionel vis, men ved stigende behov for kød vil der være mulighed for at nye producenter kan skabe nye arbejdspladser og øge indtjening i landbruget.

Ændring af markdrift til større arealer med græs kan have positiv indflydelse på biodiversiteten på øen og muligheder for anvendelse af arealer til både dyrkning og rekreative formål.

Der er arbejdet med to scenarier med hhv. 10% og 18 % græsprotein i foderrationen.
Ved et høstudbytte på 60 tons og med et årsforbrug på 400 tons græsprotein, er det nødvendigt med et areal på omkring 500 ha kløvergræs. Denne produktion vil føre til ca. 5.400 tons græs-pasta, som kan anvendes i vådfoderanlæg direkte til svineproduktion. Desuden 9250 tons pressekage til kvægfoder (som indeholder ca. 50 % af græssets oprindelige protein) og endelig 15.400 tons brunsaft, som kan anvendes i biogasanlægget. Det er således de største mængder der går til biogas, hvilket også betyder at placering af bioraffinaderi oplagt på anlægget eller hos landmand nærmest dette for at undgå unødig transport. Den største indtægt ved systemet ligger også i biogasproduktion, med mindre der kan opnås højere priser for kødprodukterne end det der er antaget i rapporten.

Med de anvendte forudsætninger viser det sig, at der ved investering på 15 mio. kr. er behov for at oppebære en afregning på min. 0,5 kr. ekstra pr kød, hvilket umiddelbart ikke virker urealistisk, idet vi forventer, at der vil være stigende efterspørgsel efter kvalitetskød, som kan differentiere sig fra det traditionelle ved at have en mere klimavenlig profil pga. de lokale råvarer til foder, som også fremstilles med mindre gødning.

Inden der kan tages endeligt stilling til om grøn raffinering til svinefoder er fremtiden på Bornholm, anbefales det at gennemføre forsøg i lille skala med nye raffineringsmetoder på Bornholm og fodring i praksis med kombinationer af protein fra forskellige afgrøder, som er mest velegnede til det Bornholmske klima.

Læs hele projektrapporten her

Projekt Spin-off

Projektet har ledt til øget interesse for dansk produceret protein og der er i det hele taget mange interessenter, som følger med i udviklingen af teknologi på området

GreenField

“Vi ser stadig et enormt vækstpotentiale i at lancere produkter baseret på græs”

Formål

Den oprindelige idé med projektet var at udvinde et 100% opløseligt vegetabilsk protein (gerne økologisk) fra grøn biomasse (Rajgræs, Kløver og Lucerne) til human indtagelse i softdrinks. Senere udvidede projektpartnerne fokus til også at dække uopløseligt grønt protein der viste sig at have potentiale til at blive anvendt i forskellige produkter eksempelvis snackbars og brød, hvis det blev ekstraheret under de rette betingelser.

Da det ikke er muligt for mennesker at indtage rent græs, ligger vores forskning og udvikling i direkte forlængelse af foderproduktionen (græspulp og proteinkoncentrat). Fødevare- og foderproduktion komplementerer hinanden rigtig godt i grøn bioraffinering, da det kun er en mindre del af det ekstraherede protein der er af høj nok kvalitet til at blive brugt i fødevarer, og man samtidig leder efter et højværdi output der kan give økonomisk luft, således at grønt protein til foder kan konkurrere med alternative importere proteinkilder, der i dag bruges i svine- og fjerkræsproduktion.

Resultater

Resultatet af vores arbejde er et koncept, hvor vi kan levere flere forskellige spændende nye protein ingredienser til fødevarebranchen, der tilmed kan produceres på miljømæssigt og økonomisk bæredygtig vis. Vi kan for det første, udtage mere protein fra den grønne biomasse end man kan via den traditionelle juice/pulp fraktionering, og desuden kan vi delfraktionere det grønne protein så vi opnår forskellige renhedsgrader. Vores resultater viser, at vi kan udtage mindst 30% af det totale protein fra juicen til fødevarer, hvilket må betegnes som en signifikant mængde, der kan understøtte foderperspektivet i den grønne bioraffinering.

Udover at optimere selve ekstraktionsprocessen, har vi haft fokus på fjerne smag og farve fra proteinkoncentratet. Vi har afprøvet nogle helt nye metoder, der har vist sig at være meget anvendelig på netop grønt protein, og langt mere bæredygtige end traditionelle metoder.

Det fremgår af Greenfield’s analyser, at markedspotentialet for planteproteiner er enormt, og en fortsat voksende trend. Greenfield har i samarbejde med DTU lavet en lang række prototyper med græsprotein, heriblandt kan nævnes: snackbarer, rugbrødsboller, is, pandekager, kiks, knækbrød mm. De mest lovende prototyper er blevet testet i forskellige forbrugerundersøgelser, der er blevet udført i forbindelse med projektet. Resultaterne fra de forskellige forbrugerundersøgelser viser tydeligt at den gennemsnitlige forbruger i høj grad er indstillet på at imødekomme nye innovative fødevareprodukter, særligt hvis det kan erstatte mindre bæredygtige fødevarer som eksempelvis oksekød.

I forlængelse af BioValue projektet vil vi igennem nye projektsamarbejder med Greenfield, Dacofi og en række nye partnere, arbejde på at skalere og kommercialisere processen, sideløbende med at vi arbejder på den novel food godkendelse, der er nødvendig for at produktet kan kommercialiceres i EU.

 

 Eksempler på præsentationer og smagsprøver

 • Artikel i fagbladet Ingeniøren, December 2017. LINK
 • Artikel i fagbladet MoMentum i Maj 2018 udgaven med temaet “Mad nok I 2050?” LINK
 • Stand ved MIFFI (Microbial Food and Feed Ingredients) i Maj 2018
 • Artikel i Samvirke, Maj 2018. LINK
 • Præsentation og forbrugerundersøgelse ved Lyngby bæredygtighedsfestival, Juni 2018
 • Præsentation ved Climate KIC summer school, Juni 2018
 • Servering og forbrugerundersøgelse ved CPH Growing Food stand ved BITE CPH fair i September i Bella Center September 2018
 • Servering af græs snacks for Tommy Ahlers and Forskningsudvalget ved deres besøg på DTU i Oktober 2018