Membraner i industrien – fokus på drift, udvikling, optimering og besparelser

inSPIRe og BIO-VALUE afholdt seminar med fokus på at styrke videngrundlaget og mulighederne inden for membranteknologi og membrananvendelser. I alt 44 specielt inviterede repræsentanter fra virksomheder mødte frem og fik faglige oplæg og deltog i videndeling og diskussioner.

De to SPIR-platforme BIO-VALUE og inSPIRe afholdte i april et seminar om optimering og besparelser med membraner på Københavns Universitet. Seminaret havde fokus på mulighederne inden for membranteknologi og membrananvendelser, om CIP-rengøring, Cleaning in Place, og brug af Proces Analytisk Teknologi, PAT. På seminaret deltog 44 repræsentanter fra industrien, som alle var specielt inviterede til at høre oplæg og deltage i diskussioner og workshops.

Behov for mere viden og udvikling
Formålet med seminaret var at styrke videngrundlaget, netværket og mulighederne for løsninger af virksomheders fælles og generiske problemstillinger.

”Vores virksomhed har blandt andet kunder indenfor mejeriindustrien, og de har behov for mere viden og udvikling indenfor membranteknologi og -anvendelser. Derfor er det klart i min interesse at deltage i seminaret”, siger Territory Manager Line Nymark, Ecolab, der leverer løsninger indenfor vand-, hygiejne og energiteknologi.

Food Scientist Dorrit Thaysen, Arla Foods Ingredients Group P/S, deltog også i seminaret:
“Det var godt at høre om den nyeste viden om CIP og blive opmærksom på, at der ikke kun er én indgangsvinkel til området”.

Vigtigt at mødes på tværs af virksomhedstyper
Seminaret tog udgangspunkt i viden og praktiske erfaringer med brugen af forskellige typer membraner, oprensning, overvågning og rengøring samt drift og resurseoptimering. Produktudviklingschef Lis Rasmussen fra virksomheden Novadan, der leverer rengørings- vask- og desinfektionsmidler til private og offentlige virksomheder fortæller om seminaret:

”Det var utrolig spændende at drøfte ideer til optimering af meget følsomme membranprocesser og samtidig få indsigt i nyeste viden i et forum udelukkende med specialister på området. ”Det gav gode diskussioner på tværs i samspil mellem forskere og virksomheder, som var repræsenteret ved fødevareproducenter og leverandører af udstyr og rengøringsløsninger”, siger Lis Rasmussen og fortsætter:

”Fødevareindustrien skal levere højkvalitetsprodukter, og vi skal levere løsninger, der bidrager til, at branchen kan leve op til de høje standarder og konstant have fokus på effektivisering. Derfor er et seminar med repræsentanter fra både forskning og industri rigtig vigtigt. Jeg håber, der kommer flere seminarer af den her slags, så vi kan dyrke og udvikle samarbejdet”, siger Lis Rasmussen.

 

Godt match mellem forskning og industri
inSPIRes platformmanager Jakob Neimann, der i samarbejde med BIO-VALUEs platformmanager Jane Lindedam stod for planlægningen af seminaret:

”Videndeling er en forudsætning for innovation, og derfor skal den forskning og viden, som udveksles mellem vidensinstitutioner og industri, skræddersyes til industrien. I inSPIRe har vi et markedsorienteret fokus på forskningen, hvor vi synliggør og formidler den markedsmæssige værdi for virksomhederne. Det er med til at sikre et godt match mellem forskningsmiljøer og virksomheder, og et seminar som dette viser med alt tydelighed, at der er stor interesse i at få adgang til viden og resultater”.

Tre virksomheder er interesserede
Jane Lindedam er ikke i tvivl om, at et lignende målrettet seminar mellem BIO-VALUE og inSPIRe bliver gentaget, da interessen fra virksomhederne har været stor:

”Det fungerer rigtig godt at invitere eksperterne fra henholdsvis forskningen og industrien til bordet om en fælles snæver udfordring, når vores fokus er innovation. I BIO-VALUE arbejdes der på at få små- og mellemstore virksomheder til at indgå i værdikæden i bioraffinering og efter i dag har vi tre forhåndstilkendegivelser fra virksomheder om, at de er interesserede i at indgå i samarbejdsprojekter. Det viser, at der er et virkeligt stort behov og interesse for at være med helt fremme indenfor optimering af teknologier og besparelser af ressourcer – såvel for fødevareindustrien som for bioraffinering”, siger Jane Lindedam.

Læs mere om, hvordan man kan indgå i projekter i inSPIRe og i BIO-VALUE.

www.inspirefood.dk
www.biovalue.dk

Kontakt
inSPIRes platformmanager Jakob Neimann, jnei@food.tu.dk, tlf. 23 36 68 74

BIO-Values platformmanagerJane Lindedam, lindedam@biovalue.dk, tlf. 35 32 05 50