Producing more with less: Research from across BioValue is contributing to the public Danish debate on perennial grasses and local protein production.  A chronical in Jyllands-posten and an article in “Tidsskrift for Landøkonomi” came out in December 2016.

”Er græsdyrkning løsningen på en umulig opgave?” Jyllands-Posten, Kronik   19.12.2016:

Danske landmænd kan bidrage til at reducere udledningen af klimagasser med ca. 20 pct., hvis de bl.a. dyrker græs frem for korn. Men det kræver videreudvikling af nuværende teknologi og ændret praksis i landbruget. Læs kronikken her, skrevet af Uffe Jørgensen (AU, Project 1), Ib Johannsen (AU, Project 6) og Claus Felby (KU, Project 3+6)

Merproduktion og mindre udledning i græsmarken – Omlægning til flerårige græsser kan sikre opfyldelse af en række miljømålsætninger i landbruget og understøtte en lokal produktion af protein. Populærvidenskabelig artikel i Tidsskrift for Landøkonomi, udgivet af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab, fra konferencen Feeding the Future 2016.

Læs artiklen her, Tidsskrift for Landøkonomi, 2016/3. 202. årgang. side 193-202, skrevet af Uffe Jørgensen og Poul Erik Lærke (AU, Project 1)